WE Europe B.V. en de aan WE gelieerde entiteiten verder genoemd WE Fashion bieden via de winkels en websites diensten en producten aan, waarbij jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij we ons houden aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG).
Daarnaast worden er ook persoonsgegevens van jou als sollicitant verwerkt en worden deze vanuit (mogelijk) werkgeversoogpunt met derden gedeeld. Ook jouw persoonsgegevens als sollicitant worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Onderdeel van jouw sollicitatieprocedure bij WE Fashion is een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD).

WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE?

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder vind je het overzicht van gegevens die je aan ons kunt verstrekken als je solliciteert naar een functie bij WE Fashion:
 • Persoonlijke gegevens - persoonlijke (contact)gegevens zoals je naam en voornamen, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactinformatie, graad/titel, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, huwelijkse staat cq. burgerlijk partnerschap, verblijfsstatus;
 • Beroepskwalificaties - vakdiploma's, professionele certificeringen, speciale vaardigheden waaronder rijbewijzen, talenkennis, lidmaatschap van commissies of andere instanties, gevolgde opleidingen;
 • Opleiding- en ontwikkelingsgegevens - zoals gegevens met betrekking tot opleidingen, ontwikkelingstrajecten en trainingen;
 • Werkervaring;
 • Jouw motivatiebrief en eventueel portfolio en/of videopitch;
 • Jouw curriculum vitae (cv);
 • Jouw uitkomst(en) van (een) eventue(e)le assessment(s);
 • Overige gegevens die je aan ons doorgeeft in correspondentie (zowel mondeling als schriftelijk), zoals hobby’s, LinkedIn-profiel.
Daarnaast worden er ook automatisch gegevens verzameld als je onze jobsite bezoekt (afhankelijk van de cookie-instellingen):
 • Locatiegegevens;
 • Activiteiten op de website(s);
 • (Tijdelijk) IP-adres en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst;
 • Surfgedrag op de jobsite zoals muis- en klikgedrag;
 • Internetbrowser en apparaat type.

WAT IS DE GRONDSLAG EN MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Volgens de privacywetgeving mogen we jouw gegevens alleen gebruiken als er een juridische grondslag is. Wij verwerken je persoonsgegevens als je hier toestemming voor hebt gegeven, op basis van uitvoering van de overeenkomst, op basis van gerechtvaardigd belang of het voldoen aan een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:
 • het bieden van de mogelijkheid om online te solliciteren op een vacature en gebruik te maken van de functionaliteiten van onze website;
 • jouw online sollicitatie te kunnen verwerken en met jou over het verloop van de procedure te kunnen communiceren;
 • jouw geschiktheid als kandidaat voor een bepaalde vacature te beoordelen;
 • jouw vragen en opmerkingen te kunnen beantwoorden, zoals via telefoon, mail en Whatsapp;
 • inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en dienstverlening en deze zo nodig te verbeteren. Dit doen wij op basis van jouw voorkeuren en gebruik van de website;
 • om jou op de hoogte te houden van nieuwe (passende) vacatures, zoals via jobalerts.
Indien WE Fashion voor deze doeleinden of andere doeleinden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming dan kun je deze toestemming op ieder moment en zonder opgaaf van redenen weer intrekken, zoals voor jobalerts.

HOE LANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle persoonlijke data die we van je hebben of wij anonimiseren deze, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages. Uitgezonderd zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dat verplicht.
Jouw sollicitatiegegevens worden tot 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij wij jouw toestemming hebben om jouw gegevens langer te bewaren om je bij toekomstige passende vacatures te kunnen benaderen. In dit geval bewaren wij jouw sollicitatiegegevens maximaal 1 jaar. Dit geldt zowel voor jouw CV, motivatiebrief, portfolio, videopitch of andere mondelinge en/of schriftelijke informatie die jij aan ons hebt verstrekt.

DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

WE Fashion deelt jouw persoonsgegevens met andere (derde) partijen als je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. De partijen die van ons toegang krijgen tot jouw gegevens, mogen ofwel deze gegevens alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens WE Fashion ofwel voor eigen doeleinden indien zij daar een grondslag voor hebben, in welk geval zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verwerken en beschermen van jouw gegevens. Om je privacy te garanderen sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met partijen die jouw persoonsgegevens in opdracht van WE Fashion verwerken. Naast strenge beveiligingsmaatregelen worden jouw gegevens bijna altijd binnen de Europese Unie (EU) opgeslagen. In het uitzonderlijke geval dat gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EU, dan zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. WE Fashion blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging daarvan.
Op de website(s) van WE Fashion worden ook cookies geplaatst door derden, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Meer informatie hierover vindt je in het Cookiestatement; bekijk deze op onze WE Fashion jobsite.

CONTACT (RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE VAN PERSOONSGEVENS)

Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens, of wil je gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je ons bereiken op onderstaand adres.
Per post: WE Europe B.V. / T.a.v. Recruitment / Postbus 30200 / 3503 AD, Utrecht.
Indien je van mening bent dat WE Fashion jouw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van WE Fashion op jouw verzoek van inzage, dan heb je het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vind je op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

WE WOULD LIKE TO KEEP IN TOUCH

Een seintje krijgen zodra er een passende vacature is?